KASKO SİGORTASI

Her türlü devir, nakil, noter, Kasko ve sigorta mevzuatları.

KASKO SİGORTASI

İleti omeralemdar » 25 Haziran 2008 23:35

*KASKO SİGORTASI YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ
Kasko sigortası yaptırırken fiyatın öncelikli tercih olarak dikkate alınması, hasarı çabuk ve eksiksiz ödeyen firmaların tercih edilmesi gerekir.
Poliçede belirtilen araç değerinin yeni araçsa anahtar teslim satış fiyatıyla, kullanılmışsa, piyasa fiyatlarıyla aynı olmasına dikkat edilmesi gerekir.
Ferdi kaza sigortası ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasından verilen teminatlara ve ödenecek prime dikkat edilmesi gerekir. Çünkü piyasada pirimi düşük göstermek amacıyla bu teminatlar düşük tutulur.
Poliçedeki genel ve özel şartların iyi okunması gerekir. Kasko sigortasıyla birlikte sunulan ek teminatların içinde, grev lokavt, halk hareketleri, terör, deprem, sel ve artan mali mesuliyet gibi teminatların bulunup bulunmadığına bakılması ve bu teminatlardan istenilenlerin belirlenmesi gerekir. Aksi takdirde çok sık rastlanılan bu tür olaylar karşısında sigortalı olduğunuzu zannederek mağdur durumda kalabilirsiniz.
Teminatların dışında dikkat edilmesi gereken bir başka konuysa primlerin ödeme tarihleri, sigorta yapıldıktan sonra poliçede yazılı tarihlerde itibaren 15 gün içinde pirim taksiti ödenmediği takdirde, sigorta teminatı durdurulur. Bu tarihten sonra meydana gelecek hasar ödenmez.
Prim taksitleri acentelere veya şirketlere elden yatırıldığında karşılığında mutlaka makbuz alınması gerekir.
Poliçenin enflasyona endeksli olup olmadığına dikkat edilmeli. Trafik Suçlarına Hangi Mahkemeler Bakar?: Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde gösterilen; Hafif para cezasını, hafif para cezası ile birlikte hafif para cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali cezasını, işyerlerinin kapatılması cezalarını gerektiren trafik suçlarına Trafik Mahkemelerince, bulunmayan yerlerde ise yetkili Sulh Ceza Mahkemelerince bakılır.
Zarar Ziyan ve Dava Açma: Trafik suçlarına ilişkin davalara Trafik mahkemeleri, Trafik Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde yetkili Sulh Ceza Mahkemeleri bakar.
Doğrudan doğruya sigortacıya dava açacağınız gibi hukuk mahkemesine de dava açabilirsiniz.
Sorumluluğunuz :İşlettiğiniz bir motorlu araçla hareket halinde iken veya durma anında tedbirsizlik göstererek bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeylerin zarara uğramasına sebebiyet vermeniz durumunda motorlu aracın işleticisi olmanızdan dolayı bu zarardan sorumlu olursunuz.
*TRAFİK KAZASINA KARIŞTIĞINIZDA NASIL DAVRANMALI
Eğer maddi hasarlı trafik kazasına karıştıysanız; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koyarak tedbir almak, olayı yetkili ve görevlilere bildirmek, onlar gelinceye kadar veya onların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla yükümlüsünüz.
Ancak, maddi hasarla sonuçlanan hazalarda; kazaya karışanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırsanız, durumu aranızda yazılı olarak tespit edip olay yerinden ayrılabilirsiniz. Bu şekildeki bir antlaşmayla olay yerinden ayrılmanız durumunda, kendi zararınızı karşılanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.
*ARAÇ İŞLETENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE ARAÇ SİGORTASI
Araç işleticilerinin sorumluluğu ile araçların sigorta ettirilmesi hususunda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleriyle 'Kamu Araçları Garanti Fonu Yönetmeliği' hükümleri uygulanır.
*ZARAR, ZİYAN VE DAVA AÇMA
Trafik davalarına Trafik mahkemelerinde, bulunmadığı takdirde Sulh Ceza Mahkemesinde bakılır. Doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava açıldığı gibi hukuk mahkemesine de dava açılabilir.
*SORUMLULUĞUNUZ
İşlettiğiniz bir motorlu araçla bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olursanız motorlu aracın işleteni olarak bu zarardan sorumlu olursunuz.
*MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINDA NE YAPMALISINIZ
Eğer maddi hasarlı trafik kazasına karıştıysanız; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koyarak tedbir almak, olayı yetkili ve görevlilere bildirmek, onlar gelinceye kadar veya onların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla yükümlüsünüz.
Ancak, maddi hasarla sonuçlanan hazalarda; kazaya karışanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırsanız, durumu aranızda yazılı olarak tespit edip olay yerinden ayrılabilirsiniz. Bu şekildeki bir antlaşmayla olay yerinden ayrılmanız durumunda, kendi zararınızı karşılanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.
*ARAÇ İŞLETENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE ARAÇ SİGORTASI
Araç işleticilerinin sorumluluğu ile araçların sigorta ettirilmesi hususunda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleriyle 'Kamu Araçları Garanti Fonu Yönetmeliği' hükümleri uygulanır.
*ZARAR, ZİYAN VE DAVA AÇMA
Trafik davalarına Trafik mahkemelerinde, bulunmadığı takdirde Sulh Ceza Mahkemesinde bakılır. Doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava açıldığı gibi hukuk mahkemesine de dava açılabilir.
*SORUMLULUĞUNUZ
İşlettiğiniz bir motorlu araçla bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olursanız motorlu aracın işleteni olarak bu zarardan sorumlu olursunuz.
*ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
1- Kaza mahalline geldiğinizde otomobilinizi uzağına ve trafiği aksatmayacak şekilde park ederek dörtlü flaşörleri açın.
2- Araçlardan biri yanıyorsa. yangının benzin tankına ulaşabileceğini unutmayın.
3- İlk yardım gelene kadar yaralıların güvenli bir yere alınması ve kaza bölgesine yaklaşan diğer araçların güvenliği sağlanmalıdır.
4- Kaza bölgesine yaklaşan trafiği her yönden uyarmak gerekir. Bunun için beyaz bir bez parçası veya bir el hareketiyle kazaya yaklaşan araçlar ikaz edilmeli.
5- Kaza mahallinin 100 m ileri ve gerisine reflektör üçgeni koyarak ikinci bir güvenlik şeridi uygulanmalı.
6- Kazaya karışan araçların motorları çalışıyorsa kapatın ve kontak anahtarlarını araçların üzerinde bırakın. direksiyonun kilitli olmaması gerekir.
7- Kazaya karışan araçların el frenleri çekili değilse çekin. Benzin kaçağı olabileceği düşünülerek, kaza mahallinde sigara içilmemeli.
8-Yaralıları araç içinden çıkarırken çok dikkatli olun ve yaralının vücudunun her noktadan destek verin.
9-Yaralının nefes alıp almadığını kontrol edin. Boyun kısmından yakayı gevşeterek rahat nefes almasını sağlayın.
*MADDİ HASARLI KAZALARDA ANLASMA NASIL OLUR
Maddi hasarla sonuçlanan kazalarda kazaya karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırlarsa durumu aralarında yazılı olarak tespit ederek olay yerinden ayrılabilirler.
Bu şekilde bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın kendilerince doğrudan veya sigortaları tarafından karşılanacağını kabul etmiş sayılır.
Ayrıca yazılı tespit yapmamış olsun veya olmasınlar sonradan yetkililerden trafik kazası tespit tutanağı düzenlemesini isteyemezler.
*KAZA YERİNDEN GEÇMEKTE OLANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri almak,
Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek,
İstek halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek.
*SİGORTA: Araçlar trafiğe çıkarıldığında, geçerli teminat tutarları üzerinde yaptırılmış olan zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesinin araçta bulundurulması ve yetkililerin her isteyişinde gösterilmesi veya verilmesi mecburidir .
*ASLİ KUSURLU SAYILAN DURUMLAR NELERDİR
Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek.
'Taşıt Giremez' trafik işareti bulunan karayolunda veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girmek.
İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek.
Arkadan çarpmak.
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek.
Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak.
Şeride tecavüz etmek.
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.
Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak.
Manevraları düzenlenen genel şartlara uymamak.
Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almamak.
Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpmak.
*TRAFİK KAZALARINA KİM EL KOYAR?
Trafik kazalarına; adli yönden gereği yapılmak üzere mahalli genel zabıtaca, kazanın oluş nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek üzere de trafik zabıtasınca el konulur. Trafik zabıtasının görevli olmadığı veya bulunmadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kazası tespit tutanağı mahalli genel zabıtaca düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir.
*GARANTİ FONUNDAN HANGİ DURUMLARDA YARARLANILIR?
Zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca geçerli teminat tutarları dahilinde karşılanması amacıyla Garanti Formu oluşturulmuştur.
Garanti Fonuna şu durumlarda başvurulur.
Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararlar için,
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigortacıların iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi zararlar için,
Çalınmış veya gasp edilmiş motorlu araç bir olaya sebep olmuş ve işleten de sorumlu değilse kişiye gelen zararlar için.
*TRAFİK KAZASINA KARIŞTIĞINIZDA NASIL DAVRANMALI
Eğer maddi hasarlı trafik kazasına karıştıysanız; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koyarak tedbir almak, olayı yetkili ve görevlilere bildirmek, onlar gelinceye kadar veya onların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla yükümlüsünüz.
Ancak, maddi hasarla sonuçlanan hazalarda; kazaya karışanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırsanız, durumu aranızda yazılı olarak tespit edip olay yerinden ayrılabilirsiniz. Bu şekildeki bir antlaşmayla olay yerinden ayrılmanız durumunda, kendi zararınızı karşılanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.
*ARAÇ İŞLETENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE ARAÇ SİGORTASI
Araç işleticilerinin sorumluluğu ile araçların sigorta ettirilmesi hususunda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleriyle 'Kamu Araçları Garanti Fonu Yönetmeliği' hükümleri uygulanır.
*ZARAR, ZİYAN VE DAVA AÇMA
Trafik davalarına Trafik mahkemelerinde, bulunmadığı takdirde Sulh Ceza Mahkemesinde bakılır. Doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava açıldığı gibi hukuk mahkemesine de dava açılabilir.
*SORUMLULUĞUMUZ
İşlettiğiniz bir motorlu araçla bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olursanız motorlu aracın işleteni olarak bu zarardan sorumlu olursunuz.
*YARALANMALI TRAFİK KAZASINA KARIŞTIĞINIZDA NE YAPMALISINIZ
Araç sürücüsü iseniz trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almakla,
Trafiği, can ve mal kaybını etkileyen, ölümlü , yaralamalı veya hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemekle,
Olayın tarafları olarak, istendiğinde bir birimize kimlik bilgileriyle adreslerinizi vermek, sürücü ve kayıt-tescil belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait tarih ve sayılarını vermekle,
Olayı, yetkili ve görevlilere bildirerek, onlar gelinceye kadar veya görevlilerin iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla,
Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araç, taşınabilen veya taşınmayan mal ve mülke zarar vermeniz durumunda;
Aracın, mal veya mülkün ilgilisini bulmakla,
Bulunmadığı takdirde araçların ve zarar verilen diğer şeylerin görülebilen ve uygun yerlerine düşmeyecek, kaybolmayacak şekilde yazılı bilgi bırakmakla,
*TRAFİK CEZALARININ PEŞİN ÖDENMESİ DURUMUNDA %25 İNDİRİM UYGULANACAK
Trafik kurallarına uymayarak para cezasına çarptırılan sürücülere, cezalarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafik cezalarının uygulanmasına yönelik genelgesi İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sebati Buyuran imzasıyla 81 il valiliğine gönderildi. Genelgeye göre, "Trafik Ceza Tutanakları", Kabahatler Kanunu hükümleri gereği "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı" olarak düzenlenecektir. Bu kapsamda, trafik cezalarına itiraz süresi arttırılarak, trafik cezası uygulanan sürücünün yetkili mahkemeye itiraz etme süresi 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.
Trafik cezası uygulanan sürücünün para cezasını peşin ödemesi durumunda yüzde 25 oranında indirim yapılacaktır. Cezayı uygulayan zabıta, tutanağın üst kısmına ceza miktarının tamamını yazacak, sürücünün cezayı peşin ödemesi durumunda, 1/4 oranında indirim kutusu işaretlenecek ve yüzde 25'lik indirimin tekabül ettiği oran toplam hanesine kaydedilecektir. Plakaya yazılan cezalar, sürücüye tebliğ edilmesinden sonra geçen 15 gün içerisinde peşin ödenirse yüzde 25'lik indirim hükmünden faydalanılacaktır.
Genelgeye göre, Kabahatler Kanunu'nda belirtilen ödeme şekli olan idari para cezasının taksitlendirilmesi vergi dairelerinden talep edilebilecektir. Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi, "kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir" hükmünü içermektedir. Buna göre, trafik cezasını taksitle ödemek isteyen, ekonomik durumu uygun olmayan kişiler, ilk taksiti peşin olmak üzere cezayı 4 taksitte ödeyebilecektir. Taksitlerin zamanında ve tam
olarak ödenmemesi halinde, para cezasının kalan kısmının tamamı vergi dairesince tahsil edilebilecektir.
Kaynak: Milliyet Gazetesi
omeralemdar
BİNBAŞI
BİNBAŞI
 
İleti: 1016
Kayıt: 09 Haziran 2008 00:01
Marka & Model: RENAULT CLIOIII
Motor Tipi & Gücü: 1,2
Kilometre: 67057
Yakıt: benzin
Lastik Markası: Kumho Kh18 185/60/15
İsim ve Şehir: ömer alemdar /ANKARA


Re: *KASKO SİGORTASI

İleti DOGAN » 28 Haziran 2008 09:08

Arkadaşlar şu kaza tespit tutanağını biraz araştırdırdımda bakın aşağıdaki
linkte bir uzman tarafındfan açıklanmış çok güzel bilgiler var :!:
http://www.uzmantv.com/arama?q=kaza+tes ... rch=ARAYIN
DOGAN
Moderatör
Moderatör
 
İleti: 331
Kayıt: 09 Haziran 2008 09:44
Konum: Pendik/İST.
Marka & Model: RENAULT CLIOIII
Motor Tipi & Gücü: 1,4 16V. 98 Bg.
Kilometre: 0
İsim ve Şehir: Doğan & Pendik/IST.

Re: *KASKO SİGORTASI

İleti DOGAN » 28 Haziran 2008 19:33

Ersin demiş ki:bu kaza tespit tutanağından her araçta kaç adet bulunması gerekiyor?

her ihtimale karşın 2 ad. iyi olur ama ben kendime çalışırım dersen 1 tane yeter ;)
DOGAN
Moderatör
Moderatör
 
İleti: 331
Kayıt: 09 Haziran 2008 09:44
Konum: Pendik/İST.
Marka & Model: RENAULT CLIOIII
Motor Tipi & Gücü: 1,4 16V. 98 Bg.
Kilometre: 0
İsim ve Şehir: Doğan & Pendik/IST.

Re: *KASKO SİGORTASI

İleti omeralemdar » 28 Haziran 2008 20:11

canlar o kaza tutanak'ı olmazsada ceza sebebi bilginize
omeralemdar
BİNBAŞI
BİNBAŞI
 
İleti: 1016
Kayıt: 09 Haziran 2008 00:01
Marka & Model: RENAULT CLIOIII
Motor Tipi & Gücü: 1,2
Kilometre: 67057
Yakıt: benzin
Lastik Markası: Kumho Kh18 185/60/15
İsim ve Şehir: ömer alemdar /ANKARA

Re: *KASKO SİGORTASI

İleti DOGAN » 29 Haziran 2008 18:19

Murat demiş ki:Evet kaza tespit tutanağı bulundurmamanın cezası var aynı zamanda internette mevcut tutanak örneği çıktı alabilirsiniz.


daha önc yoktu demekkiyeni eklediler
DOGAN
Moderatör
Moderatör
 
İleti: 331
Kayıt: 09 Haziran 2008 09:44
Konum: Pendik/İST.
Marka & Model: RENAULT CLIOIII
Motor Tipi & Gücü: 1,4 16V. 98 Bg.
Kilometre: 0
İsim ve Şehir: Doğan & Pendik/IST.

Re: *KASKO SİGORTASI

İleti omeralemdar » 29 Haziran 2008 22:51

1 NİSAN'DAN İTİBAREN
Maddi hasarlı trafik kazalarının tespiti ve değerlendirilmesi işlemleri, 1 Nisan'dan itibaren sigorta şirketleri tarafından yerine getirilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni uygulamasıyla birlikte, maddi hasarla sonuçlanan ve tarafların anlaştığı trafik kazalarına trafik zabıtalarının müdahil olmaları uygulamasına son verilecek.
Kazaya karışanlar, polisi beklemeden tutanakları kendi aralarında düzenleyecek ve kaza yerinden ayrılabilecek. Bu şekilde bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın kendilerince doğrudan veya sigortaları tarafından karşılanacağını kabul etmiş sayılacak. Ayrıca, yazılı tespit yapmış olsun veya olmasınlar sonradan yetkililerden kaza tespit tutanağı düzenlenmesini isteyemeyecekler. 1 Nisan'da hayata geçecek uygulama sayesinde kaza yüzünden meydana gelen trafik sıkışıklığı ve vatandaşın saatlerce beklemesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarına ilişkin düzenlemeye göre, sürücüler, aralarında düzenledikleri tutanakların bir suretini fotoğraflarla beraber karşı tarafın trafik sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse, aracın kasko sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine ulaştıracak. Bu nedenle, mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce sürücülerin farklı açılardan araçların fotoğraflarını çekmesi gerekecek.
İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla form kullanılabilecek. Bu durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanacak. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilecek. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecek.
Tutanak formları kopyalanabilir nitelikte ve en az 2 nüsha olacak şekilde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince Kara Araçları Sorumluluk ile Kara Araçları sigorta branşlarında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinden toplanan talebe göre bastırılacak. Bu tutanaklar, trafik zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmünde olacak.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Hak sahipleri karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine doldurdukları tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklar. Başvurulan sigorta şirketi en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi'ne (TRAMER) iletecek.
TRAMER, tutanağı ve varsa fotoğrafları başvuru konusu trafik kazası ile ilgili trafik sigortası şirketleri ile kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç takip eden iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletecek. Sigorta şirketleri, tutanak ve varsa fotoğrafların TRAMER tarafından gönderilmesini müteakip 3 iş günü içinde kaza krokilerini de dikkate alarak tutanak çerçevesinde yüzde 0, yüzde 50 ve yüzde 100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesi yapacak. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER'e iletecek.
Sigorta şirketlerinin, değerlendirme sonuçlarına elektronik ortamda gerçek zamanlı ulaşabilmelerini teminen gerekli alt yapı da TRAMER tarafından oluşturulacak. Sigorta şirketlerince kazaya ilişkin varılan mutabakat, bu sürede değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcı olacak. İlgili şirketlerden birisi sorumluluk değerlendirmesini TRAMER'e göndermesine rağmen diğer şirketler süresi içinde göndermemişlerse, değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esas alınacak.
ŞİRKETLER FARKLI SONUÇLARA ULAŞIRSA
TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse, bu çerçevede belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirecek. TRAMER tarafından gönderimi izleyen 3 iş gününde yapılan şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespiti halinde, tutanak ve varsa fotoğraflar TRAMER bünyesinde oluşturulan ilgili Tutanak Değerlendirme Komisyonuna sunulacak. Komisyon, tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını kesin olarak belirleyecek. Sonuç, TRAMER aracılığıyla elektronik ortamda şirketlere bildirilecek.
Sigorta şirketleri, sorumluluk oranlarının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından 8 iş günü içinde tazminatı ödeyecek.TRAMER, hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı da kuracak. Tutanak form örnekleri, sigorta şirketlerinden temin edilebileceği gibi ''tramer.org.tr'' ve ''egm.gov.tr'' adreslerinden de bilgisayar ortamına indirilebilecek.
TRAFİK EKİBİ ÇAĞRILMASI GEREKEN DURUMLAR
Sürücülerin aralarında tutanak düzenleyerek anlaşamayacakları ve trafik ekibi çağırmaları gereken zorunlu durumlar ise şöyle:
-Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
-Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
-Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
-Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
-Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
-Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse
-Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
-Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.
omeralemdar
BİNBAŞI
BİNBAŞI
 
İleti: 1016
Kayıt: 09 Haziran 2008 00:01
Marka & Model: RENAULT CLIOIII
Motor Tipi & Gücü: 1,2
Kilometre: 67057
Yakıt: benzin
Lastik Markası: Kumho Kh18 185/60/15
İsim ve Şehir: ömer alemdar /ANKARA

Re: *KASKO SİGORTASI

İleti omeralemdar » 29 Haziran 2008 22:55

*KAZA SONRASI YAPILMASI GEREKENLER:
*Kaza sonrası otomobiller hareket ettirilmeden ilgili trafik şubelerine haber vermek ve trafik polislerinin zabıt tutmalarını beklemek gerekiyor.(Eğer kaza bölgesinde trafik şubeleri yerine jandarma varsa,jandarmalar zabıt tutuyor
*Alkol muayenesi yapılması gerekiyor.
*Sürücünün kazanın meydana geldiği yerden veya tutanaklar tutulduktan ve araç tamirhaneye çekildikten sonra sigorta şirketlerine haber vermesi gerekmektedir.
*Bu işlemler sonrasında sigorta şirketi hasarın bedel tespiti için eksper gönderir.Eksperin hasar tespit çalışmaları sırasında hasar dosyasının tamamlanması ve para alınabilmesi için tutulan tutanağın tasdikli örneğini,alkol muayenesi örneğini ve aracın ruhsatının fotokopilerini temin etmesi gerekiyor.
*Aracınızın hasarlı durumunu gösteren fotoğrafları çektirmesi gerekiyor.
omeralemdar
BİNBAŞI
BİNBAŞI
 
İleti: 1016
Kayıt: 09 Haziran 2008 00:01
Marka & Model: RENAULT CLIOIII
Motor Tipi & Gücü: 1,2
Kilometre: 67057
Yakıt: benzin
Lastik Markası: Kumho Kh18 185/60/15
İsim ve Şehir: ömer alemdar /ANKARA

Re: *KASKO SİGORTASI

İleti engin » 09 Aralık 2008 16:41

kasko için önerdiginiz bi firma var mı ?
engin
ER
ER
 
İleti: 7
Kayıt: 07 Aralık 2008 15:56
Marka & Model: RENAULT CLIOIII
Motor Tipi & Gücü: 1.5dci
Kilometre: 0
İsim ve Şehir: istanbul

Re: *KASKO SİGORTASI

İleti Emirreis » 09 Aralık 2008 18:05

ARKADAŞLAR ESKİ VE UZMAN BİR SİGORTACI OLARAK SADCE ÇOK KISA YAZICAM..
KESİNLIKLE TAVSIYEM ;

ŞİRKET OLARAK ANADOLU SİGORTA ( BİRAZ PAHALI BİLE OLSA GÖZUNUZ ARKADA KALMAZ )

BUNUN DIŞINDA ALTTA YAZDIĞIM NOKTALARA DİKKAT EDİN YETERLİ...

* ARACINIZ SIFIR İSE MUTLAKA Sıfır Değer Klozu Eklettirin! ( Sıfır araçlarda 1 yıl içinde gerceklşen kazalarda veya pert durumunda aracınızın anahtar teslım fiyatını alırsınız )
* 3 Şahıs Mali Sorumluluk Klozu standart bellı bir rakamı vardır. siz bunu yukseltin.( örn : atıyorum standart rakam 75.000 ytl dir. Siz bunu abartmıyorum 200.000 ytl civarına yukseltmenız tavsiye ediyorum. ) bazı arkadaslar neden diyecektır onuda izah ediyorum siz bir zincirleme kazaya karıstınız suç sizde vede diger aracların hepsi lux arac olsun. yada maddi hasarı cok olsun!.
bu durumda ne olur söyleyeyım sıze..( Kaskosu standart atıyorum 75.000 ytl ise 3.sahıs sorumluluk degerının..)
hasar diyelım 200.000 ytl.. hımm ne olcak kaskodan 75.000 trafiktende 50.000 ödencek toplam 125.000 ytl masraf gitti he gerıye 75.000 ytl kaldı bu hasar ne olcak direk suclu surucuye rucu edilcek umarım ızah edebilmişimdir ama dedigim rakamlarda yaparsanız cebinizden para cıkma olasılıgı cok cok cok azdır..
tabi bununda bir bedelı var normal sartlarda kasko 1.200 ytl ise... bu degerı arttıgınızda kasko primi size 1.500 ytl ye gelebilir..
*Aracınızı mutlaka değerinde sigorta ettirin... ( arac değeri )
* Aracınıza sonradan taktıgınız ( orjinal dısı ) oto muzık sıstemı - jant - vb arac ve gerecleri mutlaka poliçenıze ilave ettirin ve ek temınatını ödeyin...bu ıslem yapılmassa kaza anında yada pert durumunda bu urunler hasar almıs ıse size ödemesı yapılmaz...
Elektronık cihazlarda kasko polıcenızdekı aracınızın % 10 unu kapsan 20.000 ytl aracınız varsa içindekı muzık sıstemı temınatınız 2000 ytl dir.. bu konuda cok uzuluyorum...
* policenizde mutlakaa deprem-terör-lokavt ve halk hareketleri zararları-sel su baskını temınatları olması siddetle tavsıye edilir..

sigortada kasko cok önemlı bir husustur... 3-5 kurustan kaçmayın ne olcak demeyıncok örneklerı ıle karsılastım 10 sene bu işi yaptıgım dönemn zarfı ıcınde..

bu konularla ilgili siz dostlarıma her zaman yardımcı olmaya çalışırım!!!!!!!!
Emirreis
ÜSTEĞMEN
ÜSTEĞMEN
 
İleti: 372
Kayıt: 09 Haziran 2008 16:58
Konum: Avcılar - İstanbul
Marka & Model: BMW E36
Motor Tipi & Gücü: ///M
Kilometre: 107000
Yakıt: Shell
Lastik Markası: LASSA İMPETUS SPORT
İsim ve Şehir: İSTANBUL

Re: *KASKO SİGORTASI

İleti engin » 10 Aralık 2008 13:28

cok saolun teşekkürler..
engin
ER
ER
 
İleti: 7
Kayıt: 07 Aralık 2008 15:56
Marka & Model: RENAULT CLIOIII
Motor Tipi & Gücü: 1.5dci
Kilometre: 0
İsim ve Şehir: istanbul

Re: *KASKO SİGORTASI

İleti emretes » 11 Aralık 2008 15:00

engin demiş ki:kasko için önerdiginiz bi firma var mı ?


Fiyatlarını ve teminatlarını karşılaştır öyle al derim. Temelde aynı hizmeti sunuyorlar ama fiyatları anormal biçimde farklılık gösteriyor. Ben genel olarak Zurich sigortayı öneririm (eski TEB). İki kere hasar yaşadım, ikisinde de en ufak bir sorunum olmadı.

Üstelik "ille de şu servise git" durumları da yok.

Ayrıca en ucuz fiyatı da onlar verdiler. Daha ucuzunu bulursam değerlendiririm, o ayrı... :lol:

http://www.tekfensigorta.com.tr 'ye gidip bir fiyat al derim. Orası da Zurich acentelerinden. Sigortacıyla sohbet imkanı da var.
emretes
UZMAN ONBAŞI
UZMAN ONBAŞI
 
İleti: 54
Kayıt: 25 Kasım 2008 15:21
Marka & Model: RENAULT CLIOIII
Kilometre: 0
İsim ve Şehir: Emre - İstanbulDevir Nakil Kasko & Sigorta

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir